Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το περιεχόμενο του ΠΜΣ "Χειρουργική Ογκολογία" και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμόζονται κατά το δυνατό, στα τελευταία επιτεύγματα / εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι συνεργαζόμενοι για την εύρυθμη λειτουργία του, επιδιώκουν συνεχώς την αναμόρφωση και προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία , τα συναφή προγράμματα σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς και κατευθυντήριους άξονες που χαράσσονται σε διεθνή συνέδρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, ενσωματώνονται άμεσα στις διαλέξεις των μαθημάτων εμπλουτίζοντάς τις με σύγχρονες πληροφορίες.