Αρχική σελίδα » ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΜΣ


Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο,

Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ

Γραφείο ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία» 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 2107772331


Αρεταίειο Νοσοκομείο,

Β’ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ

Γραφείο ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία» 1ος Όροφος

Τηλέφωνο: 2107286349


email: surgoncol@med.uoa.gr