Αρχική σελίδα » ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Ογκολογίας στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Καρκινογένεση- Επιδημιολογία - Γενετική Συμβουλευτική- Βιοστατιστική

 • Αρχές Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας, Στοχευμένων θεραπειών και  Ανοσοθεραπείας

 • Ογκολογικές παθήσεις μαστού

 • Ογκολογικές παθήσεις ανωτέρου πεπτικού

 • Ογκολογικές παθήσεις ήπατος – παγκρέατος - χοληφόρας

 • Ογκολογικές παθήσεις ενδοκρινών αδένων (Θυρεοειδής & Επινεφρίδια)

 • Ογκολογικές παθήσεις παχέος εντέρου - Ορθού - Πρωκτού

 • Ειδικά θέματα στη Χειρουργική Ογκολογία

Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν:

 • Να διαγιγνώσκουν τους ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα σύμφωνα με τα δεδομένα των κατευθυντηρίων οδηγιών

 • Να σχεδιάζουν τον αναγκαίο απεικονιστικό εργαστηριακό έλεγχο για τη διάγνωση και σταδιοποίηση των διαφόρων νεοπλασιών

 • Να επιλέγουν τις ενδεικνυόμενες χειρουργικές εκτομές (όταν συνάδει με την βασική τους ειδικότητα)

 • Να εισηγούνται τις συμπληρωματικές προεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία)

 • Να εφαρμόζουν πρωτόκολλα για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

 • Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χειρουργική Ογκολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Η αναγκαιότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Χειρουργική Ογκολογία δημιουργείται κυρίως από την ολοένα και αυξανόμενη πληροφορία που προκύπτει από τις διάφορες κλινικές μελέτες για τις κακοήθεις παθήσεις. Η αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο πρέπει πλέον να επιτελείται με τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων με γνώμονα συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες αλλά λαμβάνοντας υπόψη της εξατομίκευση που οφείλει να γίνεται για να καλύψει τις ανάγκες του κάθε ασθενή.  Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι οι ιατροί που είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση του καρκίνου έχουν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης στους ασθενείς τους, συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν παρόμοια εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες (Ευρώπη – Β. Αμερική) έχει θεσπιστεί εξειδίκευση ( Fellowship) Χειρουργικής Ογκολογίας για 1-2 χρόνια με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Στη χώρα μας αυτό δεν έχει γίνει ακόμη παρά τις διαχρονικές προσπάθειες της Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας. Είναι ελάχιστοι οι Χειρουργοί σε όλη τη χώρα ακόμα και στα ειδικά νοσοκομεία μας, που ενδεχομένως, να έχουν κάνει τη σχετική εξειδίκευση στο εξωτερικό.