Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.06.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 -2024

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία» αποφάσισε να δοθεί παράταση της προθεσμίας  υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για την Δ΄ Ακαδημαϊκή Περίοδο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χειρουργική Ογκολογία.

Η ακριβής ημερομηνία παράτασης θα ανακοινωθεί την 22/7/2022, κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α στις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση surgoncol[at]med.uoa[dot]gr  και παράλληλα, απαραιτήτως είτε με  ταχυαποστολή, είτε  δια ζώσης,  από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00π.μ. - 14:00μ.μ., στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Βασιλίσσης Σοφίας, 114, 11527, Αθήνα, (γραφείο Καθηγητού κ. Γεωργίου Ζωγράφου, «ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία», 3οςος όροφος) σε φάκελο με την επισήμανση «Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία», κα Αννα Καρακάση τηλ.6979794020 και 210/7772331.

Πληροφορίες: http://surgoncol.med.uoa.gr – τηλ: 2107286349 ή κιν.  6936672222   (κα Αικατερίνη Ρουκανά) ή 2107772331, κιν.  6979794020  (κα Άννα Καρακάση)

  

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ